אוקטובר 2015

 

 

 

 

 

 

 

היערכות לקראת תרגיל

חירום ארצי 2013.docx
 

 

 

 הדס קפלן-רוש