מפגש יועצים עם פקידי סעד, בבי"ס פסגות
19.01.2014 


 


לוח הודעות

להלן ימי שיא ביחידה

למיניות ופגיעות מיניות:

18.1-23.1.2015
שבוע מערכת החינוך בנושא פגיעות מיניות.

10.5-15.5.2015
שבוע מערכת החינוך בנושא הומופוביה

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
         

מדריכות:

דקלה הוד, טלי וטשטייין, חנה יונס
עדכון: ספטמבר 2014