תמונות מבית ספר אשכול מצגת מדריכות אילת - נובמבר 2013


מצגת מדריכות שפי אילת-נובמבר 2013