כניסה למערכת
שחפים - קרית גת
נעמי שאבי
הדרכה למשתמש

   

 

(ע"ש פרופ' שמעון זקס)

שד' צה"ל 1 קריית – גת ת.ד. 106  טל'-08-6813070  טלפקס 08-6816354

yadshimon1@walla.com

     

 - "בהקמת המדינה עלינו על הר תלול. אין לנו עוד ברירה לעמוד במקומנו. או שנתגלגל במורד עד לתהום, או שנתקדם

ונעלה ההר עד לפסגה." (דוד בן גוריון)

 

 

 

 

 

 כניסה למערכת שעות בית ספרית

שבוע אינטנט בטוח


אתר השתלמות 

 

   

 

 

 תלמידים יקרים !

שתיהיה לכם חופשה נעימה,

שימרו על עצמכם

בברכה,

אורלי דוד

מנהלת בית הספר

 

 

 
 
 
אתר לשעת חירום