אני מאמין בית ספרי

 

                                                            ביה"ס מאמין בקיום ופיתוח מוקדי כוח מיטביים של תלמידיו ואנשים צוותו

חזון ביה"ס "שחפים"

-לכל אדם כישורים וכישרונות הראויים למימוש והעצמה

-כבוד סבלנות וסובלנות מהווים בסיס לתקשורת בין אישית זורמת ובונה.

-תקשורת ושותפות היום תנאים הכרחיים לבניית קהילה בית ספרית המורכבת מתלמידים.

 

 

הורים ואנשי צוות רב מקצועי

 

-בוגר ביה"ס ישלוט בטכנולוגיות מתקדמות יחד עם יכולת לפתח דיאלוג, להפעיל שיקול דעת בעל עצמאות רעיונות ופועל בעקביות למיצוי יכולותיו וכישוריו תוך שאיפה למצוינות.

-על כולנו , מורים, צוות העובדים והתלמידים מוטלת האחריות לפתח את הבוגר הרצוי תוך למידה מתמדת.