חזון בית ספר

 

ביה"ס מאמין ביכולתו של כל תלמיד להגיע למימוש והעצמה עצמית של יכולותיו והתנהגותו בעזרת כלים לימודיים, חברתיים, טיפוליים על מנת להשתלב כשווה בקהילתו.

 עיקרי התפיסה החינוכית של ביה"ס:

-  בית הספר רואה חשיבות רבה בקידום הרווחה נפשית, פיתוח החוסן, מימוש והעצמה של הכישורים והכישרונות של תלמידיו בצד מתן תשובות שייכות.

-  בית הספר שם דגש על פיתוח כלים וכישורים חברתיים ועל בניית שפה משותפת מכבדת המאפשרת דיאלוג שבה מוגדרים מסגרת וגבולות ומוצעות דרכי התמודדות אפשריות.

-  בית הספר מאמין שכבוד, סבלנות וסובלנות מהווים בסיס לתקשורת בין אישית זורמת ובונה ואלו תנאים הכרחיים לבניית קהילה בית ספרית המורכבת מתלמידים ומורים.

-    ביה"ס מספק תנאים שכל תלמיד יוכל ללמוד ולהתקדם בהתאם ליכולותיו ודואג לאקלים בית ספר נינוח, בטוח, תומך ומאתגר.

-  ביה"ס שואף כי בוגריו יהיו עצמאיים ויצאו עם כלים להתמודדות עם מצבים שונים בסביבות שונות,יתפקדו בהתאם לנורמות המקובלות, ייקחו אחריות על מעשיהם וישתלבו בחברה כאזרחים שומרי חוק, מעורבים ותורמים לחברה.

-  ביה"ס שואף כי בוגריו יהוו שגרירים בקהילה בהפצת המסרים החינוכיים שנחשפו אליהם ביניהם ידע והבנה עמוקה על חשיבות השמירה על הבריאות כדרך חיים.

    -    ביה"ס רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה בין המורים, ההורים      והתלמידים דרך הידברות ופתיחות. ומעודד עבודת צוות בין          המורים   ומעודד יוזמות חינוכיות וחברתיות. 

בשנה"ל תשע"ג בית ספרנו לקח חלק בתוכנית תקשוב הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, מטרתה של התכנית  היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבית הספר תוך הטמעה של טכנולוגיית המידע.  צוות המורים יהיה שותף פעיל בהתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, תוך הקניית מיומנויות הנדרשות מכל לומד בלמידה אפקטיבית , מינוף דרכי ההוראה והכנסת גישה פדגוגית חדשנית המותאמת בתיקשוב ובטכנולוגיה. במקביל לידע ,התלמידים רוכשים מיומנויות לתפקוד מיטבי במאה ה- 21, הוראה באמצעות טכנולוגיה זו מתאימה את עצמה לשונות בין התלמידים. במהלך של שילוב טכנולוגיית המידע של הקניית מיומנויות המאה ה-21, הכוללות כאמור אוריינות מידע ותקשורת, חשיבה ופתרון בעיות, קשרים בין אישיים, למידה שיתופית ופיתוח של לומד עצמאי.  בבית הספר קיים  אתר בית ספרי, המרכז בתוכו מרחבי פעילות ברמות כלל בית ספריות וכיתתיות. האתר יכיל מאגר תכנים בית ספרי, חומרי לימוד וקישורים למאגרים לשימוש התלמידים והמורים . חשיבות רבה לאתר בקשר בין בית הספר לקהילה. שילוב טכנולוגיית המידע תביא לרצף פעילויות בכיתה ובבית, ותאפשר להורים להיות שותפים פעילים בתהליך הלמידה של ילדיהם.

חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב

הטמעת התקשוב וטכנולוגיית המידע בהוראה ובלמידה  תיעשה מתוך גישה מאוזנת, במקומות שבהם יש לתקשוב ערך מוסף. אנו מאמינים כי שילוב נכון של טכנולוגיית המידע בסביבות ההוראה ישפר את איכותה:

- יביא לשיפור מיומנויות המורים;

- יתאים את ההוראה לשונות התלמידים;

- ישפר את ההתנהלות ואת הניהול הבית-ספרי;

- יספק  משוב לגבי תלמידים בזמן אמת, דבר שיאפשר לטפל בקשייהם בשלב מוקדם.

- ישפר את הקשב ואת העניין של התלמידים;

- יביא לרצף למידה בכיתה ובבית וישפר את התקשורת בין כל השותפים - מורים, תלמידים והורים.

-שילוב טכנולוגיית המידע בתהליכי הוראה-למידה ינחיל את מיומנויות המאה ה-21

הכוללות  אוריינות מידע ותקשורת, חשיבה ופתרון בעיות, קשרים בין-אישיים, למידה שיתופית וטיפוח לומד אוריין ועצמאי.

ביה"ס ישתמש בתוכנית התקשוב המאה ה-21 כאמצעי מרכזי להידוק ולטיפוח הקשר החינוכי ערכי, האקדמי, הפדגוגי והאדמיניסטרטיבי, בין ביה"ס,  התלמיד המשפחה  והקהילה.

- ביה"ס יקדם ויטפח מורה מקצועי ומיומן בסביבות מתוקשבות ובשימוש בהם, תוך הפעלת שיקול דעת וברור מושכל, המכוון למיצוי היכולות של התלמיד ובהתייחס למורכבות ביה"ס (בהיות ביה"ס לתלמידים בעלי מנת משכל תקינה המתמודדים עם הפרעות קשות בהתנהגות) ולשונות בין התלמידים.

- ביה"ס יקדם ויטפח תלמיד לומד ומפיק מדרך ההוראה למידה המתוקשבת ובשימוש בטכנולוגית המידע הנלמדת בביה"ס, במעגלי היום השונים (בביה"ס, בבית ובשעות הפנאי) . סביבת ההוראה למידה המתוקשבת שתבנה בביה"ס, ע"י צוות ביה"ס, תהיה בהלימה לתוכניות הלימודים והסטנדרטים בכל שכבות הגיל, תעודד הוראה ולמידה על דרך החוויה, תזמן לתלמידים נגישות לטכנולוגית המידע על מרכיביה ותובילם לרמות חשיבה גבוהות, תוך הגברת המוטיבציה  וסיפוק חווית הצלחה לשיפור הדימוי העצמי ולהעצמתם לקראת שילובם בחזרה בבתיה"ס שבקהילה, תוך שימת דגש על תחושת ביטחון ומוגנות בסביבה המתוקשבת, כמו בסביבת החיים בכלל.

 

בשנה"ל תשע"ג בית ספרנו לקח חלק בתוכנית תקשוב הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, מטרתה של התכנית  היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבית הספר תוך הטמעה של טכנולוגיית המידע.  צוות המורים יהיה שותף פעיל בהתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, תוך הקניית מיומנויות הנדרשות מכל לומד בלמידה אפקטיבית , מינוף דרכי ההוראה והכנסת גישה פדגוגית חדשנית המותאמת בתיקשוב ובטכנולוגיה. במקביל לידע ,התלמידים רוכשים מיומנויות לתפקוד מיטבי במאה ה- 21, הוראה באמצעות טכנולוגיה זו מתאימה את עצמה לשונות בין התלמידים. במהלך של שילוב טכנולוגיית המידע של הקניית מיומנויות המאה ה-21, הכוללות כאמור אוריינות מידע ותקשורת, חשיבה ופתרון בעיות, קשרים בין אישיים, למידה שיתופית ופיתוח של לומד עצמאי.  בבית הספר קיים  אתר בית ספרי, המרכז בתוכו מרחבי פעילות ברמות כלל בית ספריות וכיתתיות. האתר יכיל מאגר תכנים בית ספרי, חומרי לימוד וקישורים למאגרים לשימוש התלמידים והמורים . חשיבות רבה לאתר בקשר בין בית הספר לקהילה. שילוב טכנולוגיית המידע תביא לרצף פעילויות בכיתה ובבית, ותאפשר להורים להיות שותפים פעילים בתהליך הלמידה של ילדיהם.

חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב

הטמעת התקשוב וטכנולוגיית המידע בהוראה ובלמידה  תיעשה מתוך גישה מאוזנת, במקומות שבהם יש לתקשוב ערך מוסף. אנו מאמינים כי שילוב נכון של טכנולוגיית המידע בסביבות ההוראה ישפר את איכותה:

- יביא לשיפור מיומנויות המורים;

- יתאים את ההוראה לשונות התלמידים;

- ישפר את ההתנהלות ואת הניהול הבית-ספרי;

- יספק  משוב לגבי תלמידים בזמן אמת, דבר שיאפשר לטפל בקשייהם בשלב מוקדם.

- ישפר את הקשב ואת העניין של התלמידים;

- יביא לרצף למידה בכיתה ובבית וישפר את התקשורת בין כל השותפים - מורים, תלמידים והורים.

-שילוב טכנולוגיית המידע בתהליכי הוראה-למידה ינחיל את מיומנויות המאה ה-21

הכוללות  אוריינות מידע ותקשורת, חשיבה ופתרון בעיות, קשרים בין-אישיים, למידה שיתופית וטיפוח לומד אוריין ועצמאי.

ביה"ס ישתמש בתוכנית התקשוב המאה ה-21 כאמצעי מרכזי להידוק ולטיפוח הקשר החינוכי ערכי, האקדמי, הפדגוגי והאדמיניסטרטיבי, בין ביה"סהתלמיד המשפחה  והקהילה.

- ביה"ס יקדם ויטפח מורה מקצועי ומיומן בסביבות מתוקשבות ובשימוש בהם, תוך הפעלת שיקול דעת וברור מושכל, המכוון למיצוי היכולות של התלמיד ובהתייחס למורכבות ביה"ס (בהיות ביה"ס לתלמידים בעלי מנת משכל תקינה המתמודדים עם הפרעות קשות בהתנהגות) ולשונות בין התלמידים.

- ביה"ס יקדם ויטפח תלמיד לומד ומפיק מדרך ההוראה למידה המתוקשבת ובשימוש בטכנולוגית המידע הנלמדת בביה"ס, במעגלי היום השונים (בביה"ס, בבית ובשעות הפנאי) . סביבת ההוראה למידה המתוקשבת שתבנה בביה"ס, ע"י צוות ביה"ס, תהיה בהלימה לתוכניות הלימודים והסטנדרטים בכל שכבות הגיל, תעודד הוראה ולמידה על דרך החוויה, תזמן לתלמידים נגישות לטכנולוגית המידע על מרכיביה ותובילם לרמות חשיבה גבוהות, תוך הגברת המוטיבציה  וסיפוק חווית הצלחה לשיפור הדימוי העצמי ולהעצמתם לקראת שילובם בחזרה בבתיה"ס שבקהילה, תוך שימת דגש על תחושת ביטחון ומוגנות בסביבה המתוקשבת, כמו בסביבת החיים בכלל.