בעלי תפקידים

 

אורלי דוד - מנהלת בית הספר

ליאת בניזרי - רכזת מקצוע (בגרויות)

נעמי שאבי - רכזת תקשוב

שרית סגרון - רכזת זה"ב

נדיה פרלוב - רכזת ביטחון

לילך זלבזסקי - רכזת חינוך חברתי

ירדנה כהן -יועצת בית הספר