היעד: למידה והתנסות של תלמידים בהתמודדות עם מצבים של דרישה לקבלת מרות,
מצבי תסכול, כעס ואלימות בחיי היום-יום.

 

 

 

 

 

 

 

 
מקסימום לקטגוריה: 5
סה"כ לשיעור יכול להיות: 20
 המורה מעביר את הטופס לתא הכיתה הנמצא בחדר המורים.
 ריכוז הניקוד בטבלה בסוף היום
 מנהלת ביה"ס תציין מידי בוקר את הניקוד של התלמידים.
 

 

 

 

 

-

חוגים וטיפולים פארארפואיים בביה"ס

-

- טיפול באומנות

- טיפול במוזיקה

מערך חיזוקים בביה"ס (חדר אתגרים, חדר חלומות, פיצה וקולה בחדר מנהלת ועוד)

תוכנית עוצמה

פרויקט חוסן