יעדי ביה"ס  לשנה"ל  תשע"ג

 

1. העמקת החינוך לערכים

2. מניעת אלימות ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי.

3.שיפור ההישגים הלימודים תוך התמקדות במקצועות הליבה.

4. ניצול מקסימלי של זמן הלימוד.

5. צמצום פערים לימודים

6. חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה

7. תקשוב מערכת החינוך והתאמתה לעידן הדיגטלי.

8. הגדלת מספר התלמידים בחינוך הטכנלוגי -מקצועי.

9. הכלה - שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים בהיבטים שונים.