על תוכנית עתי"ד

תוכנית העתיד
עתיד הינה תוכנית חינוכית שמאמינה כי ביחד עם הנהלת בית הספר וצוות המורים,
נוכל להעצים את יוקרת הממ"ד ואיתה את החינוך התורני- ערכי לתלמידים
ברמה גבוהה ואיכותית.
השם עתי"ד מורכב מארבעה אשכולות, אשר מהווים על פי תפיסת עולמנו את הבסיס
לחינוך והכשרת ילדים ונוער כדי להגיע לתוצאה של" לעשותו טוב
וישר... ולהכשירו לצורתוהמתוקנת" (הרב קוק) .


ע- ערכים: "דרך ארץ קדמה לתורה", וככזו היא מהווה
תשתית ויסוד לכל בנין תורני ולימוד שיבנה.
תלמידנו לחיים. דור אשר יגדל מתוך עולם ערכי ומוסרי, יצליח לרומם את עצמו,
את סביבתו ואת החברה כולה.


ת- תורה: לימוד התורה וקיומה, מהווה את יסוד קיומנו.
גם בתוך עולם החינוך, יש צורך
להעמיק ולפתח את המימד התורני והרוחני שבתלמידנו, תוך חיבור לעולם
התורה, ומעבר מ"עבודה מיראה" ל"עבודה מאהבה".


י- יחס אישי: הקשר האישי שבין המחנך לחניכו, ביןתלמיד לחברו ובין
הורה לילדו, הוא אחד הכלים הפדגוגיים המשמעותיים ביותר שיש. היכולת
להקשיב, לתמוך בעצה טובה או במבט מאיר, ולתת תחושה של אכפתיות אמיתית,
מוסיפות רבות לקשר האישי, מוחזקות ומשפרות את החינוך.


ד- דעת: בניית אישיות משכילה ורחבת אופקים, מחיבת אותנו
להעשיר את עולמם של תלמידנו
בידע כללי רחב. חינוך טוב שואף להגיע למציאות של חניך בעל תפיסת
עולם רחבה, מורכבת ועשירה. 

ועוד על התוכנית


החזון של עתי"ד הינו להחיות את האווירה החינוכית, ולהעצים את הכיוון החינוכי-דתי במערכת החינוך של בתי הספר היסודיים הממלכתיים דתיים. זוהי שותפות של המינהל לחינוך דתי במשרד החינוך והעמותה "עתי"ד" שמטרתה להתניע שינוי שיטתי ויסודי, שבסופו של דבר ישפיע על אווירת בית הספר כולה. עתי"ד הוא רעיון מקיף, השואף לפתח בתי ספר בהם תלמידים מפנימים ערכים והתנהגות מוסרית, לומדים באווירה של אהבת תורה ויראת שמיים ומתפתחים כאנשים בעלי שורשים עמוקים במקורות תורניים ובעלי ידע כללי רחב ומשמעותי.

לקוח מאתר עתי"ד