"אין תכלית או חכמה לדעת את המידות הטובות אלא לעשותן".  (רמב"ם)

 

בית ספרינו שואף לקיים אורח חיים אשר בבסיסו סובלנות, כבוד האחד לשני,תמיכה , קבלה ונתינה. על מנת  לקיים אורח חיים זה עלינו  לאפשר לתלמיד לפעול בחופשיות וביצירתיות תוך הכרה של הכללים והחוקים הקיימים בבית הספר.

מטרת התקנון לשמור על מערכת יחסים ברורה, תקינה ונעימה לחיים משותפים בביה"ס וליצירת אוירה נינוחה, שתתרום לסביבה לימודית איכותית.

הקווים המנחים את התקנון הם שיפור איכות החיים והגברת אחריות הפרט כלפי עצמו וכלפי הכלל.

אנו מקווים שכולנו נפעל למען מילוי התקנון, נצליח לשמור על הכללים ולחיות בביה"ס באווירה טובה, בביטחון ובכבוד.

 בברכה,

איילת מויאל מנהלת ביה"ס

צוות המורים והמנהלה .

 

 

 

 

 

 

בית הספר ממלכתי י"ז החדש

כתובת: ברקת 4אשדוד   טלפון: 08-6349392 פקס: 08-6349394‏

 

תקנון בית ספר י"ז החדש –אשדוד

(מבוסס על התקנון המחוזי)

 

 

כללי התנהגות

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית.

1.אלימות פיזית

 

אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא:

דחיפות, מכות, צביטות זריקת חפצים וכיו"ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור ותיעוד ע"י המורה שנכח במקום.

3. יידוע ההורים במכתב.

4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר .

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור ותיעוד. 

3. יידוע ההורים במכתב.

4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר.

 

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.        

2. שיחת ברור ותיעוד.

3. הזמנת  ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכתה.

4. השעיית התלמיד מביה"ס.

5. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר.

·     בזמן השהייה בבית –יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת.

·      באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי.

6. יישקל שיתוף גורמים נוספים בטיפול.

7. גיבוש תכנית אישית לתלמיד במידת הצורך.

1א'.אלימות פיזית  חמורה

אלימות שגרמה לנזק גופני או נפשי חמור כגון:שימוש בכלי מסוכן,זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט אלימות חוזרת ונשנית ואלימות של תלמיד כלפי מורה.

 

 

 

 

1ב'. פגיעה גופנית במקומות אישיים ומוצנעים.

 

1. המורה/ איש צוות  שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור ותיעוד.

3.יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי לבית הספר.

4.התלמיד יושעה מביה"ס- על פי שיקול דעת של צוות ביה"ס ועל –פי חוזר מנכ"ל.

·     בזמן השהייה בבית –יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת.

·      באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי.

5. במקרה הצורך תישקל פנייה למשטרה על פי חוזרי מנכ"ל.

 

 

 

 

1.      חובת דיווח לגורמי רווחה .

2.      הקמת צוות בינמקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך ע"פ חוזר מנכ"ל.

3.      השעיית התלמיד ע"פ שיקול צוות ביה"ס והתאם לחוזר מנכ"ל.

4.      תיעוד

2.אלימות מילולית

 

1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור

3. התנצלות בפני הילד הנפגע.

4.  תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות וכיתתיות ומתן משימה חינוכית.

5. יידוע ההורים .

2א'.במקרה של אלימות מילולית חמורה .

 

 

1. המורה שנכח במקום  יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור כולל שיחות כיתתיות .

3.            הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה .

4. התנצלות בפני הילד הנפגע.

5. במידה והתופעה חוזרת ונשנית- השעיית התלמיד  על פי שיקול דעת ביה"ס.

2 ב'.חרם של קבוצה נגד היחיד אסור בהחלט.

1.      הקמת צוות בינמקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך ע"פ חוזר מנכ"ל.

2.      הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה – תיעוד השיחה.

3.      גיבוש תוכנית אישית לתלמיד הפוגע והנפגע.

 

3.פגיעה ברכוש

- אין לפגוע ו/או להשחית רכוש ציבורי ופרטי.

אין לקחת רכוש ללא רשות.

1. שיחת ברור על כל נזק.

2. יידוע ההורים.

3. ביצוע פעולה מתקנת חינוכית : תיקון הנזק, עזרה לאב הבית,   

     תיקון רכוש בית הספר.

4. תשלום עבור הנזק או תיקונו.

4.סמכות המורה

- יש להתנהג באופן נאות על פי הכללים הנהוגים בכיתה : הכנת שיעורי בית, הבאת ציוד והתנהגות נאותה בשיעור ובהפסקה.

 

 

 

1. שיחה עם התלמיד.

2. אזהרה בע"פ.

3. תיעוד

1. שיחה עם התלמיד.

2. מכתב להורי התלמיד.

3. אזהרה לגבי הצעדים שיינקטו באם , תישנה התנהגות זו.

4. תיעוד

1. שיחה עם התלמיד.

2. הזמנת ההורים לשיחה.

3. בניית תכנית אישית לתלמיד.

4. תיעוד בדף מעקב שבועי.

 5.תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע.

5.עמידה בזמנים

-יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

 -יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור והגעה של מבוגר .

1. רישום האיחור.

2. שיחת ברור.

 3.יידוע ההורים

4. תיעוד התהליך

1. רישום האיחור .

2. שיחת ברור.

3. במקרה של איחורים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים.

4. תיעוד

1. רישום האיחור.

2. שיחת ברור.

3. במידה  שהאיחורים וההיעדרויות חוזרים יש לערב גורמים נוספים : מנהלת , יועצת וקצין ביקור סדיר .

4. תיעוד

6. הופעה הולמת

* יש להגיע לבית הספר בתלבושת       בית ספרית ללא כפכפים, נעלי אצבע קרוקס חולצת בטן ובגדים חשופים.

1. שיחה ברור

2. יידוע ההורים

3. תיעוד

1. שיחת ברור.

2. הזמנת ההורים לשיחה עם המחנכת.

3. תיעוד

 

1. שיחה ברור עם מחנכת הכיתה.

2 . גיבוש תוכנית התערבות ע"י צוות בינמקצועי.

3.תיעוד

7.שימוש בטלפונים ניידים

שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור ובשטח בי"ס אסור בהחלט

צילום באמצעות הטלפון הסלולרי אסור בהחלט.

1.ביה"ס אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר הטלפון.

2. תלמיד המגיע עם מכשיר טלפון לביה"ס יכבה אותו במהלך כל יום הלימודים.

1.שיחת ברור

2. יידוע ההורים במכתב.

3. תיעוד .

1. שיחת ברור

2. החרמת הפלאפון

3. הזמנת הורים לשיחה .

4.תיעוד

 

 

1. במקרים חוזרים של    

    שימוש בטלפון נייד.

     הטלפון יוחרם ויוחזר להורים בלבד.

2. תיעוד .

8. גלישה בטוחה ברשת .

-אין להיכנס לאתרי אינטרנט אסורים.

-אין להשתמש בביטויים לא הולמים בזמן גלישה באינטרנט. 

 

1.שיחת ברור

2. יידוע ההורים במכתב.

3. תיעוד .

1.שיחת ברור

2. אזהרה לגבי הצעדים שיינקטו באם , תישנה התנהגות זו.

3. תיעוד .

1. הרחקה מחדר מחשבים /שיעורי מחשבים למשך שבוע .

2. כתיבת עבודה בנושא המטופל והצגתה בפני כלל הכתה.

3. תיעוד