אני והמרחב המוגן שלי 

פיקוד העורף שאלות ותשובות

    רשימת גורמי סיוע 

עזרה ראשונה נפשית -טל' 1201                             
אלימות במשפחה וילדים בסיכון - טל' 1800220000                                                         
מרכז סיוע לנפגעי אונס - טל' 1202                              
אלימות במשפחה וילדים בסיכון טל'- 1800220000                                              

כללי זהב בחרום

                     

אתר פיקוד העורף  

 

  התמודדות בשעת חרום

 כיף לי במרחב מוגן      

לומדים מרחוק    

לומדים מהבית 

אופק -  מחבקים את הדרום

פעילויות לשעת חרום

אינדקס אתרים לילדים       

      

    

קובץ פעילויות לשעת חרום

לומדים מרחוק

אתר משחקים / מטח       

סנופי ילדים

משחקים לגיל הרך

חומרים לשיעורים מתוקשבים / פורום מורים

משחקים לפי כיתות

פעילויות לשעת חרום

 

בעלי תפקידים ברשות המקומית

התפקיד

השם

מס' טלפון משרד

מס' פקס

מס' פלפון

1

ראש מנהל החינוך

אריה מימון

8545400

8677314

2

קב"ט עירוני

אריה איטח

8654731

8654730

8650774

057-711919

3

ס/קב"ט עירוני

פול עברון

8654731

8654730

8650774

057-730013

4

קב"ט אזורי

שרון קורקוס

8654730

8654731

8650774

057-7506478

5

מנהל מוקד עירוני

דוד דבש

8559955

8640485

054-8670277

6

מנהל שירות פסיכולוגי

חביב גלילי

8669787

8669788

8669789

057-5918060