עברית שפה יפה

 רגשות - גן ברבור

  השפה העברית

 

 

 

      

  סיפורים לכל עת 

  יוצרים ויצירותיהם

   אליעזר בן יהודה

  ניבים, ביטויים ופתגמים

  סיפורי עם, המשל והאגדה

 שגיאות כתיב

  כרטיס ניווט לשיעור איכותי

     יאנוש קורצ'אק

 כתיבה טיעונית

  •  שילוב המשחק בתהליכי הוראה

  • מחוונים להערכת השיח הדבור
  •  

  • החוויה שבהבעה

  • יופי של שפה לקראת מיצ"ב / גלים

  • עברית

  • תרגילים לתרגול השפה/ עולים

  • כשורי שפה / פורום מורים

  •